Möckelnföreningarna är med som sökande för medel till en förstudie till Europeiska socialfonden. Sveriges föreningar står som sökande och Karlskoga är med tillsammans med Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Landskrona. Målet är att finna förutsättningar för att, inom ramen för den ideella sektorns verksamheter, skapa arbeten för de av ESF prioriterade målgrupperna: ungomar, utlandsfödda samt personer över 55 år. Projektet ska utöver att leda till arbete även komma medlemsföreningarna till nytta i sina respektive verksamheter.

För mer information se följande dokument:

arbetsmanifestet-sammanfattning
esf-förstudie-info

Arbetet med detta är under uppstart. Tveka inte att kontakta projektledare Emil Lundkvist med idéer, frågor eller funderingar!
070-2021335
emil.lundkvist@folkbildning.net