Som förra året kommer ni att kunna välja mellan Bofors station och Näset.

För er som väljer att vara på Näset har vi gjort så i år att vi flyttar ut torgstånden/borden ut mot udden. Alltså på gräsytan bakom Pumphuset. Detta för att det inte ska bli så splittrat. Om det skulle behövas har vi ändå tillgång till övriga gräsytor. På Näset finns som vanligt torgstånd med tak (2,20 x 60) att låna för er som vill. Vanliga bord, utan tak (1.50 x 70) kommer också att finnas. Likaså finns el att få.

Bofors stationsområde är ett kulturområde med en park, aretarmuséet Gråbo,
två stationshus och ett café. Tillgången till lokaler under tak är begränsade men
det finns gott om utrymme i parken.

Anmälan gör ni via denna länk . http://www.mockelnforeningarna.se/kulturochforeningskalaset/anmalan/