INSTÄLLT – Möckelnföreningarnas årsmöte!

PGA smittspridningsrisken för coronaviruset flyttar vi fram årsmötet. nytt datum meddelas!

 Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 

 Motioner skickas till:  

– Förslag till stadgeändring kommer läggas fram på årsmötet 

– Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Möckelnföreningarnas portal www.mockelnforeningarna.se/dokument och på Föreningsbyrån från och med den 2:a mars. 

– Vi bjuder på enklare förtäring!  

Anmälan senast 13 mars via formuläret nedan:  

     Väl mött!  

    Möckelnföreningarnas styrelse