Digital träff med LISA-nätverket: Välkommen på digital LISA-träff med tema: Ungas psykiska hälsa

Det närmar sig sommarlov och semestrar. Givetvis något många ser fram emot men samtidigt innebär det en annorlunda tid jämfört med övriga året för många unga. Vad händer med våra unga under sommaren och vad kan vi tänka på? Temat denna träff är just våra unga medmänniskor och vi vill gärna prata med er om den målgruppen.

När? Tisdag 1:a juni kl.16:30-18:00

Var? Digitalt möte via Teams, klicka HÄR för att ansluta.

Hur? Vi vill lyfta två punkter denna träff:
1. Som deltagare får du gärna under några minuter presentera er verksamhet och gärna nämna något om:

  • Möter ni målgruppen ungas utmaningar med psykisk hälsa?
  • Om ja, på vilket sätt ni möter ungas utmaningar med psykisk hälsa samt vilka eventuella hinder och behov ser ni?

2. Vi har uppdaterat vår digitala portal www.mockeln-lisa.se  där vi samlat information om nätverkets aktörer och tjänster. Nu finns tjänster från kommun och region som kompletterade hjälpinformation. Kika gärna och återkoppla till oss vad som saknas eller om du har andra tankar.

Vi hoppas att DU vill komma och delge oss dina tankar och erfarenhet. Vi kan göra något riktigt bra tillsammans om vi tänker nytt och brett!

Anmäl ert deltagande till e-post till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Varmt välkomna!

Möckelnföreningarna