Informationsträff: Vill ni ha möjlighet att exponera er förening och att få fler aktiva medlemmar?

Välkomna på ett möte där Karlskoga kommuns verksamhet Industriutveckling iKarlskoga informerar om hur man arbetar för att marknadsföra Karlskoga med fokus på arbete, boende och livet.
En viktig del i arbetet framåt är att berätta både för våra nuvarande kommuninvånare och för våra potentiellt inflyttande om det rika fritidsliv som Karlskoga har att erbjuda.

Vi vill inte bara vara välkomnande utan även bidra till att personer också blir etablerade i vår stad.

När? Onsdag 2:a juni kl.16:30-17:15
Var? Digitalt via teams – Klicka HÄR för att ansluta

I första hand driver Industriutveckling iKarlskoga frågor som ska bidra till industribranschens tillväxt – som ringar på vattnet kommer dock hela näringslivet och även föreningslivet få en skjuts framåt!

På ett Teamsmöte onsdag den 2/6 kl 16.30 berättar Anna Posth, verksamhetsansvarig och Ellen Persson, inflyttningssamordnare, mer om deras idéer kring utveckling och att exponera era föreningar framåt.

Bjud gärna med andra funktioner/personer inom föreningen! Anmäl gärna ert deltagande till sofia.tungfelt@mockelforeningarna.net

 

Välkomna!

Vänliga hälsningar

Anna Posth, Verksamhetsansvarig Industriutveckling i Karlskoga
och Sofia Tungfelt, Verksamhetsledare, Möckelnföreningarna