PLATS: FÖRENINGSBYRÅN, KYRKBACKEN 9
NÄR: 9:E MAJ KL. 15:00-15:30 ELLER KL.17:00-18:00.

VI FINNS PÅ PLATS FÖR ATT SVARA PÅ FRÅGOR OCH BOLLA IDÉER!
Folkbildarna i Karlskoga; studieförbund och folkhögskola planerar att återigen genomföra Framtidsveckan hösten 2019. Det är en vecka då vi på olika vis uppmärksammar hållbarhetsfrågor.

Fler aktörer, såväl privata som offentliga är välkomna att fylla veckan med innehåll.

Du är välkommen till en första träff då vi tillsammans kan dryfta idéer om hur vi kan sätta hållbarhetsfrågor på dagordning vecka 40 även i år.

Läs mer om förra årets framtidsvecka på https://www.mockelnforeningarna.se/framtidsveckan

Vi kommer inför Framtidsveckan erbjuda färdiga affischer och evenemangskalendrar där ni enkelt kan synas med era
arrangemang, erbjudanden och liknande.

Välkomna till oss för att samtala om hur du och din skola/förening/ företag kan delta under Framtidsveckan 2019, vi   bjuder på kaffe, samtal, information och inspiration!

Sofia Tungfelt, Möckelnföreningarna 070 380 07 15
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Jennie Nises, Örebro läns bildningsförbund 070 795 88 86
jennie.nises@olbf.nu