Våga prata om det – en del i Psykiatriveckan

Våga prata om det – en möjlighet för era organisationer att visa er verksamhet och samtidigt få flera nya kontakter för att hjälpa människor vidare. Eftermiddagen innehåller en föreläsning på temat kommunikation, hur vi når fram i bruset oavsett vem mottagaren är. Allmänheten kommer bjudas in kostnadsfritt.

När? Torsdag 17/11 kl.14:30-17:30

Var? Nya Folkets hus i Karlskoga

Hur? Som utställare får ni tillgång till ett bord och stol. Plats finns för roll-up och övrigt eget material att dela ut. Du som utställare kan givetvis även lyssna på föreläsningen och vissa tider bör din utställning vara bemannad.

Dryck och tilltugg ingår utan kostnad till alla utställare och besökare.

Välkommen till en eftermiddag som ska förmedla hopp, kontakter och främja psykisk hälsa.

Anmälan skickas till paulina.vandehaar@mockelnforeningarna.net senast 7/11.

Eftermiddagen är en del i den nationella Psykiatriveckan och finansieras av Karlskoga kommun och Samordningsförbundet Finsam, i samarbete med Möckelnföreningarna, Studieförbundet Vuxenskolan, Region Örebro Län, NSPH m.fl.