Välkommen till Möckelnföreningarnas Digitala årsmöte!

Välkommen till Möckelnföreningarnas Digitala årsmöte!

Plats: Digitalt möte via Teams – länk skickas ut via e-post.  

Information om digitalt möte: 

  • Du behöver ha dator med internetuppkoppling eller smartphone med nedladdad app Teams. 
  • Din dator behöver ha högtalare 
  • Ni kan sitta flera vid samma dator 
  • För att få ordet vid mötet finns en handuppräckningsfunktion att använda 
  • Vi röstning kommer ljudet att slås på för att du ska kunna säga ja eller nej. Om din dator saknar mikrofon kan du använda möteschatten för att skriva ja/nej samt ställa frågor etc. 

Anmälan senast 25:e oktober. Anmäl hur många personer ni deltar med från er organisation samt till vilka e-postadresser länk till mötet ska skickas. 

Skicka anmälan till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net  

Frågor? Kontakta oss på ovanstående e-post eller via telefon 070-380 07 15  

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 oktober. 

 Motioner skickas till:  

– Förslag till stadgeändring kommer läggas fram på årsmötet 

– Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på Möckelnföreningarnas portal www.mockelnforeningarna.se/dokument och på Föreningsbyrån. 

 Väl mött!  

Möckelnföreningarnas styrelse