Företaget Bharat Forge har åt Möckelnföreningarna upplåtit ett hus med 9 kontor samt en gemensamhetsyta med plats för upp till 45 pers. 

Ett konferensrum med plats för 16 pers och ett mikrokontor med plats för 4 – 6 pers. 

Möckelnföreningarna hyr ut kontor i huset. Hyr Kontor

För föreningar som inte har behov av ett eget kontor/kansli erbjuds att hyra ett skåp för sina handlingar och är välkomna att tillfälligt nyttja en arbetsplats. Hyr Skåp

Det finns också möjlighet till att hyra brevlåda. Hyr Brevlåda

Husets gemensamma ytor (gemensamhets yta, konferensrum och mikrokontor) är tillgängliga för alla föreningar/organisationer som är anslutna till Möckelnföreningarna. Boka lokal i Föreningarnas hus

Huset ligger i anslutning till industriområdet Kilsta.

Vision –  Föreningarnas hus, Bharat Forge 

Möckelnföreningarnas vision är att Föreningarnas hus Bharat Forge ska: 

  • Vara en mötesplats där samverkan, utbyte och utveckling av ideer mellan människor och föreningar sker. 
  • Underlätta föreningars arbete genom att tillhandahålla praktisk hjälp i form av lokaler och utrustning. 
  • Vara en mötesplats där människor med olika kön och ålder, med olika fysiska och psykiska förutsättningar, från olika kulturer, med olika trosuppfattning, med olika sexuell läggning och könsöverskridande identiteter eller uttryck ska känna sig välkomna. 

Vision och villkor hyresgäster 

Alla som kommer till föreningarnas hus ska känna sig välkomna! De föreningar som hyr kontor i föreningarnas hus har tillsammans med Möckelnföreningarna ett ansvar att välkomna tillfälliga gäster till huset. De allmänna ytorna (gemensamhetsyta. Konferens, mikrokontor) är öppna för alla anslutna föreningar. Därför måste alla hjälpas åt med att hålla dem öppna och tillgängliga. Det innebär t.ex. att hjälpas åt att, efter användande av allmänna ytor och utrustning, lämna lokalerna som man fann dem. 

 

Vid frågor gällande:

Bokning av lokal eller Hyreskontrakt: Maud Nilsson, 072-2479906, maud.nilsson@mockelnforeningarna.net

Senast uppdaterad: 16 mars, 2015