Under mer än ett år har våra utbildare hållit kurser i Första hjälpen Online (Vuxen och Barn). Vi  når många med livsviktig kunskap på detta sätt och kommer fortsätta hålla kurser online även när vi kan ses fysiskt igen.
Första hjälpen Online hålls via Zoom och deltagarna är med via sin dator. Utbildare leder grupperna genom övningar där deltagarna övar med material som finns i hemmet och en provisorisk docka som de bygger själva.
Sprid informationen
Informera gärna alla ni möter i er verksamhet om möjligheten att anmäla sig till Första hjälpen Vuxen Online eller Första hjälpen Barn Online för att få livsviktiga kunskaper i första hjälpen!

Alla kurstillfällen är kostnadsfria.

Datum, mer information och anmälan finns här:
Första hjälpen Online.
Sprid gärna länken vidare!
Med vänlig hälsning,
Utbildningsenheten
Svenska Röda Korset