Välkommen till ett forum för frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte m.m. För dig som är aktiv eller intresserad av ideellt arbete i någon form.

Tanken med gruppen är att korta avstånden mellan oss som av en eller annan anledning kan ha glädje och nytta av varandra i vårt ideella arbete.

Forumet är en sluten facebookgrupp, så tycker du att detta låter intressant skicka en medlemsförfrågan så accepterar vi dig.

Du hittar forumet här Forum för föreningar och ideella organisationer

Bakom skapandet av gruppen står Möckelnföreningarna, en ideell paraplyorganisation för civilsamhällesaktörer i Karlskoga/Degerfors.