Tack till alla som kom och bidrog till en spännande dag. Konferensen Inkludera mera – föreningslivet som mötesplats gästades av ca 50 deltagare från Umeå i norr till Lund i söder.

Deltagarna representerade föreningslivet, kommuner och landsting. Etnologen och forskaren från Malmö högskola, Jesper Fundberg, föreläste under rubriken Integration i föreningslivet – om att vilja och våga kritisera normer för att nå förändring. Lars Bryntesson, kommunalråd i Sigtuna, föreläste under rubriken Utveckla samverkan mellan kommun och föreningsliv – partnerskap istället för upphandling. Konferensen inleddes och avslutades av Pooneh Rohi som läste och intervjuades om sin roman Araben som handlar om exil, utanförskap, rasism och fördomar. Dagen var innhållsrik och väckte många viktiga frågor och funderingar!