Under två lördagar i oktober är du som är aktiv i någon av Möckelnföreningarnas medlemsföreningar välkommen att gå en utbildning för kassörer i föreningsstyrelser. Möckelnföreningarna kommer i samband med utbildningen även initiera ett kassörsnätverk. Mer info och anmälan hittar du under fliken ’Tjänster’ eller klicka på länken: http://www.mockelnforeningarna.se/1482-2/