Det är många föreningar som är på gång att ansluta sig till Möckelnföreningarnas webbportal. Måndagen den 16 december träffade Maria Barsoma och Maarit Korhonen från Bofors gymnastikförening Anna Åström och Stefan Bertilsson från folkhögskolans webbdesignutbildning år skurs 2. Anna och Stefan är två av de studerande som kan hjälpa föreningar att bygga sin sida, men också utbilda och handleda föreningar att uppdatera och administrera sina hemsidor. Hjälpen är gratis och finns nära.

Bofors gymnastikförening är alltså på gång med en hemsida inom ramen för Möckelnföreningarnas webbportal. Deras krav och förhoppningar på hemsidan är att den ska vara snygg och lätt att administrera. Den ska också vara lättanvänd och lättöverskådlig för såväl gymnastikföreningens medlemmar som för dem som gästar hemsidan och kanske är nyfikna på föreningen och vill få en bild av deras breda verksamhet. Maria och Maarit ser också en vinst i att föreningen knyts till portalen. Framför allt den kalender som finns på portalens förstasida där olika föreningarnas publika arrangemang kan publiceras. De hoppas att detta ska kunna underlätta planeringen av publika arrangemang men också att den ska bidra till att krockar undviks.

Många aktiva

Bofors gymnastikförening driver en fantastisk verksamhet. De har över 650 medlemmar. Utöver dessa har de en kö på 130 personer som vill delta i föreningens verksamheter. Anledningen att de inte kan ta in alla är en kombination av ledar- och lokalbrist.

Verksamheten är inte bara omfattande, den är också bred och har gamla anor. Åldern på föreningens medlemmar sträcker sig från 2 ½ till 90 år. 2014 firar föreningen 105 år. Detta kommer bland annat att uppmärksammas vid den välbesökta kavalkaden, som i år kommer bli än mer show än tidigare år.

Är din förening intresserad av en hemsida eller har ni redan en hemsida och vill länka från portalen? Tveka inte att höra av er med en intresseanmälan!

Emil Lundkvist
070-2021335
emil.lundkvist@folkbildning.net