Välkommen som utställare på mini-mässa i på temat: Nya vägar till gemenskap – en del av psykiatriveckan

Tid: Torsdag 18/11 kl.16-18:30

Plats: Karlskoga Folkhögskola

Nya vägar till gemenskap – en kväll för att träffa nya människor, få nya möjligheter nu när pandemin börjar släppa sitt grepp. Kvällen innehåller föreläsning på temat och utställare som visar upp sina möjligheter till gemenskap för att stärka psykisk hälsa och förebygga suicid. Allmänheten kommer bjudas in kostnadsfritt denna kväll.

Som utställare får du tillgång till ett bord och stol. Plats finns för roll-up och övrigt eget material att dela ut. Du som utställare kan givetvis även lyssna på föreläsningen men vissa tider som kommer närmare denna kväll bör din utställning vara bemannad.

Kaffe och smörgås ingår utan kostnad till alla utställare och besökare.

Välkommen till Karlskoga folkhögskola, Rektor Lindholms väg 23, Karlskoga – en kväll som ska förmedla hopp, kontakter och minska stigma för psykisk ohälsa.

Anmälan skickas till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net senast 5/11.

 

 

Kvällen är en del i den nationella Psykiatriveckan och finansieras av Karlskoga kommun och Samordningsförbundet Finsam, i samarbete med Möckelnföreningarna, Studieförbundet Vuxenskolan, Region Örebro Län m.fl.