Plats: Karlskoga bibliotek, hörsalen

Datum: Tisdag 5 september 2017

Tid: 18:00

Bakgrund

Civilsamhällets organisationer står för en betydande del av de publika evenemang som skapas och erbjuds i Karlskoga. Allt från konserter, teaterföreställningar, idrottsevenemang till konferenser och seminarier arrangeras av civilsamhällets organisationer. Civilsamhället är därigenom också en viktig aktör då det gäller besöksnäringen i Karlskoga.

Ett antal evenemang är breda gemensamma samarrangemang där ideella organisationer bjuder in, och bjuds in, att delta och medverka med sin del i ett större sammanhang. Exempel på dessa är Kulturkalaset i Karlskoga, Världen Låter och Föreningsdagen som alla ägde rum under våren 2017.

Öppet Forum

Styrgruppen för Världen Låter har diskuterat hur och om det är möjligt att finna en bättre samordning och samverkan mellan arrangemangen. T.ex. genom att de äger rum vartannat år eller att några arrangemang slås samman. Styrgruppen för Världen Låter bjuder därför in intresserade att medverka i ett samtal kring detta!

Välkommen!

Styrgruppen för Världen Låter:

Peter Carell – Projektledare Världen Låter
Elaine Lindblom – Rektor Karlskoga folkhögskola
Marie-Louise Naucler – Ordförande Karlskoga konsertförening
Anna Nordlund – Förvaltningschef Karlskoga kommun
Emil Lundkvist – Verksamhetsledare Möckelnföreningarna

 

Ingen föranmälan krävs

Frågor? Kontakta:

Emil Lundkvist, Verksamhetsledare Möckelnföreningarna

070-2021335

emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net