Syftet är att vi vill i SFSE;s regi få igång ett nätverk som regelbundet träffas för att utbyta tankar och erfarenheter utifrån metoden Supported Employment.

Sprid gärna inbjudan i era nätverk.

Punkter:

  • Presentationsrunda.
  • SFSE- Föreningen/ på gång inom styrelsen.
  • Tema. Vad menas med ”Jobready”? När är arbetssökande redo för en arbetsplats?
  • Kommande nätverksträff .
  • Medlemskap i SFSE, Enskilt alt. Organisation

När: 1/10 kl.10-12
Plats: Activa, Landbotorpsallen 25, Örebro

Anmäl dig till:
Bertil Johansson,
Ordförande SFSE,
bertil.johansson@sefe.se

eller till

Stina Asp,
Kassör SFSE,
stina.asp@sfse.se