Framtidsveckan som arrangeras under vecka 40 skapar mötesplatser där lokal hållbar utveckling står i centrum. Det händer där du själv bor och är verksam i någon av länets 12 kommuner. På din gård, i din butik, i skogen, i skolan, på jobbet eller på torget. Ja, varhelst du eller ni tillsammans väljer att synas.

Klicka här för att se Karlskogas program