Denna sida är en samling av  länkar till sidor med insatser och information i kristid.  Kan ni erbjuda stöd, insatser, hjälp? Scrolla ner och fyll i formuläret, lägger vi till er i listan.

This page is a collection of links to pages with efforts and information in times of crisis.  Can you offer support, efforts, help? Scroll down and fill in the form, we will add you to the list.


Ukrainian support in Karlskoga (Facebook)

Facebooksida för löpande information och aktiviteter från frivilliga:   Ukrainian Support in Karlskoga

Facebook page for ongoing information and activities from volunteers:  Ukrainian Support in Karlskoga


Arbeta som flykting – To help ukrinians to work

Svenska: https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/arbetsgivare-kan-hjalpa-ukrainska-flyktingar-till-jobb-experten-h_1182387.html

English: https://www.svensktnaringsliv.se/english/


Skolverkets utbildningsguide

Svenska: https://utbildningsguiden.skolverket.se/

English: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/english-engelska

Ukrainian: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/ukrainska-ukrainska

Russian: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/russkij-ryska


Vårdguiden 1177

Om du behöver hjälp med hälsosjukvård eller tandvård på svenska

Care guide 1177

If you need help with health care or dental care In russian

Vårdinformation på Ukrainska

På vården.se finns samlad informationen om vilken rätt man har i vården för den som är i Sverige utan tillstånd. Texten står på både ukrainska och svenska och riktar sig till både vårdgivare och patienterna.
Vårdinformation på Ukrainska


För familjer med barn på svenska: Folder barnfamiljer A4 svenska_utskrift

For families with children in russian: Folder barnfamiljer A4 ryska_utskrift


Fritidsbanken Karlskoga – gratis utlån av fritidsutrusning/ free lent of leisure equiment

https://www.fritidsbanken.se/fritidsbank/karlskoga/


Information om Sverige / Information about Sweden

Ny i Sverige? Mycket information på många olika språk finns på denna sida: https://www.informationsverige.se/

New in Sweden? A lot of information in many different languages ​​can be found on this page: https://www.informationsverige.se/


Svenska kyrkan / Swedish church

Utöver vår kalender så har vi redan en förenklad överskådlig sammanställning över vår verksamhet på vår startsida som ligger inskriven som översättningsbar text allt sedan restriktionerna drogs in i februari. Överst på startsida finns en text på Ukrainska att man ska klicka på jordglobs – ikonen högst upp till höger på sidan för översättning till valfritt språk.

In addition to our calendar, we already have a simplified overview of our activities on our home page, which is inscribed as a translatable text ever since the restrictions were lifted in February. At the top of the home page there is a text in Ukrainian that you should click on the globe icon at the top right of the page for translation into any language.

https://www.svenskakyrkan.se/karlskoga


Migrationsgruppen Karlskoga

Svenska: Få rådgivning gällande Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och andra myndigheter.
Prata med våra volontärer Eva och Boo.
Tillgång till tolkar finns på arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinska och amhariska.

English: Get advice regarding the Swedish Migration Agency, the Swedish Tax Agency, the Swedish Social Insurance Agency and other authorities.
Talk to our volunteers Eva and Boo.
Interpreters are available in Arabic, Dari, Persian, Somali, Tigrinya and Amharic.

Hemsida: https://www.mockelnforeningarna.se/migrationsgruppen/

Kontakt:
Boo Thuvander
070-3341746
boo.thuvander@telia.com
lindback.eva@gmail.com


Till dig som är på flykt – alla vill dig tyvärr inte väl / To you fleeing ukraine  – unfortunately not everyone wants you well

Information om prostitution och människohandel på flera språk / Information on prostitution and human trafficking in several languages 

Swedish gender equality agency


Information Karlskoga kommun

Här finns samlad information om vad som gäller och händer i Karlskoga kommun:

Here is a link to collection of information about what applies and happens in Karlskoga municipality:

https://karlskoga.se/arkiv/nyheter/nyheter/2022-03-15-samlad-information-kring-laget-i-ukraina.html


Kan ni erbjuda stöd, insatser eller aktiviteter?  JaNej  JaNej


  Hemsidesadress:

  Kontaktperson:

  Kontaktuppgifter:

  Jag har läst och godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Möckelnföreningarnas integritetspolicy.

  Senast uppdaterad: 27 mars, 2020