Region Örebro län och Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till en halvdag om det praktiska kring upphandling om social hänsyn samt reserverad upphandling.

Av Region Örebro läns nya Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi framgår att upphandling med social hänsyn är prioriterade frågor. De nya EU-direktiven om offentlig upphandling erbjuder upphandlande myndigheter stora möjligheter att ta sociala hänsyn. Region Örebro län och Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län genomför därför flera seminarier på det här temat där vi diskuterar upphandlingsreglerna och hur de praktiskt kan tillämpas. Seminarierna genomförs på skilda platser i länet.

Vi genomför nu s.k. Anbudsskolor där deltagarna får lära sig grunderna i upphandlings-lagstiftningen. Deltagarna får även konkreta och handfasta råd om hur anbud lämnas, var annonserade upphandlingar kan hittas och vad en anbudslämnare ska tänka på för att maximera sina chanser att vinna upphandlingen.

Målgrupp för samtliga seminarier är företrädare för civilsamhället/social ekonomi, offentlig verksamhet samt privat näringsliv.

 

Program

9.00 – 09.15 Inledning och välkommen,

Anders Bro, Region Örebro län.

09.15 – 11.00 Carl Ryrberg och Emma Bratt, Upphandlingsjurister, Region Örebro län.

 

Datum: 16 oktober 2018.

Tid: 09.00-11:00.

Plats: Folkets Hus i Karlskoga

Avgift: Avgiftsfritt

Anmälan senast: 24 september.

Anmälan till:
ulrika.lindmark@regionorebrolan.se.

Glöm inte att berätta om du har allergier eller särskilda önskemål till fikat.

Kontaktperson:

Anders Bro anders.bro@regionorebrolan.se

 

Välkomna!