83% av svarande föreningar uppger att man påverkas mycket eller ganska mycket. Påverkan är primärt inställda aktiviteter.
68% säger att stämningen i föreningen är bra eller mycket bra, ingen upplever en dålig stämning i sin organisation. Det finns en del splittring i en del styrelser men man klarar i stort att anpassa sig.
Marina Sjödahl, Föreningskonsulent har gett svar på frågor som föreningar önskar svar på:
  1. Fråga: Vår förening ansvarar för skötseln av en motionsanläggning med dusch och bastu som besöks av max 10 personer per dag. Är det lämpligt att stänga den?
    Svar:  Covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Det är ännu inte klarlagt hur länge virus kan överleva utanför kroppen. Enligt forskare så kan närbesläktade virus överleva flera dagar på olika ytor men då krävs det särskilda förhållanden som temperatur, solljus och luftfuktighet. Hur länge viruset suttit på ett ställe har också betydelse. En dusch med bastu är väl därför inte den lämpligaste stället där virus lätt förökar sig på ytor även om personer inte är där samtidigt men om max 10 personer inte kommer samtidigt och tänker på god handhygien och har ett sunt förnuft så är det ok tycker jag. Det är upp till var och en om de vill gå in i den duschen och bastun. Man måste ta ett eget ansvar. Dock ska inte äldre personer och riskpersoner duscha där.
  2. Fråga: Finns det tankar på att kommunen kan hjälpa föreningar med vissa kostnader för att hjälpa till nu när uteblivna intäkter är ett faktum?
    Svar: Det är inte klart hur kommunen kan gå in och hjälpa till ekonomiskt. Det beror också lite på vad föreningen har för verksamhet. I första hand går barn- och ungdomsföreningar och vissa kulturföreningar.
  3. Fråga: Hur ställer sig kommunen till större folksamlingar utomhus under sommaren?
    Svar: Vad det gäller större folksamlingar utomhus så har de flesta evenemang utomhus under våren ställts in. I dagsläget får inte större folkmängd än 50 personer vistas på samma ställe. Svårt att säga hur det blir under sommaren. Kommunen följer Folkhälsmyndighetens rekommendationer.
Vi återkommer med löpande information – ta hand om er därute. Tveka inte att höra av er om ni har funderingar, frågor eller idéer hur vi kan stötta varandra!
//Hälsningar Möckelnföreningarna