Projektet Unga Kan! som drivs av Värmlands BergsLag erbjuder stöd till projekt som genomförs av ungdomar på Karlskogas landsbygd. Nu finns möjlighet att söka s.k. ungdomscheckar på upp till 20 000 kr. Detta gäller de områden som ingår i Värmlands BergsLags leaderområde, d.v.s. västra delen av Karlskoga, Granbergsdal, Nolsokna, Utterbäcken, Linnebäck, och runt Möckeln (dock ej Labbsand).

Ta chansen!

För mer info och kontaktuppgifter: www.varmlandsbergslag.se