Under våren, sommaren och tidig höst 2016 kommer Jörn Andersen, för Möckelnföreningarnas räkning, besöka föreningar som är medlemmar i Möckelnföreningarna för att fotografera och dokumentera deras olika verksamheter. Jörn är fotograf men är också aktiv i ett flertal föreningar, bl.a. Karlskoga fotoklubb, Kiwanis och Brottsofferjouren. Arbetet kommer att resultera i en utställning hösten 2016 i Föreningarnas hus och på Karlskoga bibliotek. Utöver att resultera i en utställning ska fotografierna kunna användas av respektive förening. De föreningar som Jörn besöker och dokumenterar får behålla och använda fotografierna i sin verksamhet, t.ex. för marknadsföring, publicering på hemsida. Fotografierna levereras obearbetade på USB-minne som föreningen tillhandahåller. Möckelnföreningarna erhåller rättigheterna till alla bilder, medlemsföreningen erhåller rättigheterna till de fotografier som dokumenterar dess förening.

Möckelnföreningarna har idag 93 medlemsföreningar och nya tillkommer. Det kommer inte vara möjligt att besöka och dokumentera alla 93 föreningar. Utställningen och dokumentationen syftar till att ge en bred bild av det rika föreningsliv som Möckelnföreningarnas medlemmar representerar.

Är er förening intresserade att få ett besök av Jörn Andersen och få verksamheten dokumenterad? Det kan handla om såväl speciella arrangemang, som vardagligt föreningsarbete. Tveka inte att höra av er med intresseanmälan till:

Jörn Andersen
jorn.andersen@glocalnet.net
070-5377628

Emil Lundkvist
emil.lundkvist@folkbildning.net
070-2021335