Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden har möjlighet att få arbeta, praktisera eller arbetsträna i en förening. Möjligheten till arbete, sysselsättning, gemenskap och sammanhang kan ha stort värde för individen och samtidigt bli en värdefull tillgång för föreningen. Karlskoga kommun kan erbjuda personer som har behov av sysselsättning att få göra detta i en förening. Med anledning av detta söker Karlskoga intresserade föreningar. Två olika arbets- och sysselsättningsformer erbjuds:

1. Extratjänster i välfärden

Socialförvaltningen i Karlskoga kommun kan, via arbetsförmedlingens anställningsstöd extratjänster i välfärden, vara föreningar behjälpliga i matchning och administration kring sysselsättningsformen.

För mer information och intresseförfrågan kontakta:

Anne Jansson 070-416 23 20, Karlskoga kommun

 

2. Sysselsättningsplatser

Den som varit borta länge från arbetsmarknaden och som behöver få tillgång till en meningsfull sysselsättning kan erbjudas sysselsättningsplats. Karlskoga kommun söker föreningar som kan erbjuda personer i behov av detta ett sammanhang. Kommunen är föreningen behjälplig i processen kring matchning och administration.

För mer information och intresseförfrågan kontakta:

Maria Nyberg 0586-612 98, Karlskoga kommun

 

Samtalsgrupper

Socialförvaltningen i Karlskoga kommun har identifierat behov av samtalsgrupper för personer med psykisk ohälsa. Karlskoga kommun söker med anledning av detta föreningar med verksamhet och kompetens på området som är intresserade av att arrangera samtalsgrupper med en vilja att diskutera psykisk hälsa.

För frågor och intresseförfrågan kontakta:

Nils Varg 0586-622 59, Karlskoga kommun

 

 

Emil Lundkvist

Verksamhetsledare Möckelnföreningarna

070-202 13 35

emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net