Digitalt webbinarium: Engagerande medlemsmöten

Vill ni öka engagemanget på era medlemsmöten? Medlemsmöten med hög aktivitet och engagemang är viktiga för en livskraftig och demokratisk förening. Men hur gör man då? Det kommer vi att gå igenom och arbeta med under utbildningen som riktar sig till alla i föreningen som ansvarar för att hålla medlemsmöten.

Beskrivning av utbildning:
För att vi ska känna engagemang och vilja bidra är det viktigt att vi känner att vi får komma till tals, blir lyssnade till och att det vi bidrar med gör skillnad. Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur du planerar och genomför engagerande möten både fysiskt och digitalt. Du kommer att få med dig verktyg och arbetsmetoder som hjälper till att öka engagemanget.

Ur innehållet:
● Syfte, innehåll och deltagaranalys
● Mötesplanering, varierande och engagerande aktiviteter
● En introduktion till involverande och engagerande verktyg och tekniker (exv. brainstorm, åsiktstorg, open space)
● Mötesformalia och demokratiaspekten
● Digitala mötesverktyg och hur de kan användas för att öka engagemang

Arbetsformer:
● Teori
● Diskussion och grupparbete
● Erfarenhetsutbyte

Primär målgrupp
• Du som arrangerar eller leder möten i föreningen

Form
Utbildningen genomförs digitalt via zoom.

Kostnad
Utbildningen är gratis

Datum och tid
2022-02-09 kl. 18.00 – 20.30

Anmälan
Anmälan sker via följande länk -> Anmälningslänk

Frågor
Är det något du undrar över kan du kontakta Olle Möller, olle@sverigesforeningar.se