Med anledning av situationen i Ukraina bjuder vi in till en träff på Karlskoga bibliotek alt via teams. Detta är tredje träffen.
Vi ser ett behov av att kraftsamla, dela information/nulägesbild och för er som är intresserade behöver vi planera kring vad vi gör nu och framåt – både enskilt i våra verksamheter och ev. tillsammans.
•När: Tisdag 19 april, kl.11-12
•Var: Hörsalen Karlskoga bibliotek eller digital via Teams
•Vem: Organisationer/föreningar eller personer som inte tillhör en organisation/förening som redan gör eller vill engagera sig
Meddela oss så gärna snart som möjligt om du kan delta.
Tveka in på att höra av er om ni har några frågor.
Varmt välkomna!
Möckelnföreningarna