Fånga engagemanget

En workshop om att rekrytera fler till era föreningar

Datum: Torsdag 26 januari kl. 17:00-20:00
Plats: Ateljén – Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13a

Kursledare: Johan Dahlén Strömgren från Volontärbyrån

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor
engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att
matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos
befintliga så väl som nya frivilliga

Ur innehållet;
– Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
– Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
– Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut
något av engagemanget?
– Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar
250kr/förening. Enkel förtäring ingår
Anmälan senast 21/1 via länken: https://bit.ly/Anmalan-fanga-engagemanget-var2022
Eller via: anmalan@foreningarnashusorebro.se
Funderingar? Kontakta info@orebroforeningsrad.se eller 072-3115009
Välkommen till en kväll med inspiration kring hur ni ökar
engagemanget för och i er förening!