Webbinarium: Social innovation – så kan civilsamhället tackla samhällsutmaningar!

Webbinarium: Social innovation – så kan civilsamhället tackla samhällsutmaningar!

Arrangör: Entreprenörskapsforum

Sveriges civilsamhälle har en lång tradition av att utveckla innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Det är genom ideella krafter som många av dagens offentliga välfärdstjänster har skapats, till exempel fattigvård, hemtjänst och barnomsorg. Idag tacklar civilsamhällets sociala innovationer utmaningar som fattigdomsbekämpning, hälsopromotion, integration, arbetslivsinkludering, grön omställning och stads- och landsbygdsutveckling.

I en ny rapport framtagen i samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Nysta, Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, presenteras kunskapsläget om social innovation i civilsamhällets organisationer. Författaren Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, bidrar med en kunskapsöversikt och presenterar policyrekommendationer om hur förutsättningarna för social innovation i civilsamhället kan förbättras.

Vid lanseringen av rapporten lyfts bland annat följande frågor:

Hur jobbar civilsamhället med social innovation idag? Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Finns tillräckligt med stödstrukturer och finansiering för sociala innovationer? Vad krävs för att lyckas med spridning och eventuell uppskalning?

Hur ser samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer ut?

Hur kan de sociala innovationernas effekt och samhällsnytta mätas?

Hur kan den sociala och idéburna innovativiteten utvecklas och få långsiktiga förutsättningar?

 

När: Måndag 31 maj kl. 12.00–13.00.Var: Webbinarium via Zoom

Hur: Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs för deltagande.

Du kommer att få en länk för att logga in.

TILL ANMÄLAN

Medverkande:

 

Nilla Helgesson
vd Skyddsvärnet

 

Lena Lago
verksamhetschef Basta Ideell Förening

 

Malin Lindberg
professor Luleå tekniska universitet