I och med lansering av portal och dess anslutna föreningar, vill vi självklart göra alla upplysta om att det är egentligen nu den officiella uppbyggnaden av föreningarnas hemsidor börjar. Ni kommer kanske mötas av endel halvfärdiga sidor hos en del föreningar som håller på att bygga upp sina sidor i vårt verktyg.Detta är en process som kommer pågå nu under den första perioden och i den mån föreningar börjar ansluta sig. I dagsläget har ca. 15 föreningar redan anslutit sig och börjat bygga upp sina nya sidor och fler därtill har visat sitt intresse.