UPPROP!!

Vill er förening vara med på en liten kulturkollision och visa upp sig 20-21 oktober?

Bokning av platser att vara på kommer ske av en arbetsgrupp med representanter från Kulturgruppen. Senast 15 augusti behöver ni svara på om ni vill vara med via er föreningsrepresentant till Kulturgruppen. Då tas beslut om det är genomförbart. Behöver föreningen låna utrustning ( mikrofon/högtalare tält 3×3 ) för att kunna genomföra något så hjälper Möckelnföreningarna till.

Förhoppningen är att Kulturkollisionen skall kunna återupptas och genomföras årligen i samband med Konst runt Möckeln och bredda den till ett evenemang där även företagarna och restauranger finns med.

Anmäl ert intresse till helen.kalin@karlskoga.se