Inovativ gemenskap

Nickkällan kommer att bli en samlingsplats för alla Karlskogas äldre, där aktiviteter och underhållning erbjuds dagligen.

Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan förebygga psykisk ohälsa.

Nickällan tillsammans med möckelnföreningarna arbetar just nu med att hitta så många samarbetspartners som möjligt för att kunna erbjuda ett utbud av aktiviteter och upplevelser till våra gäster . Vi tror och hoppas att det kan finnas ett intresse hos er för att hitta ett fint samarbete!

För mer information och kontakt:

Karima.loucif.muller@karlskoga.se, 0586-657 38
liliana.cortesinsignares@karlskoga.se, 0586-621 34
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net, 070-380 07 15

Senast uppdaterad: 17 januari, 2022