Vill du vara med och bidra i ett innovativt och spännande projekt om behov kring psykisk hälsa hos äldre?

Projektet CHERRIES eftersträvar att finna nya, innovativa lösningar för att möta hälsoutmaningar. Just nu håller vi på och undersöker vilka behov som finns kopplade till äldres psykiska hälsa hos äldre.

 Behovsinventeringen är en viktig del av projektet eftersom den bestämmer inriktningen på det pilotprojekt som kommer sättas igång senare i projektet. Ser du ett behov som behöver mötas? Ta din chans att påverka och bidra i projektet!

Läs mer HÄR!