Vi kommer att göra en omfattande flytt av samtliga portaler med alla tillhörande hemsidor. Anledningen är att vi ska byta webhotell för att säkerställa driften i framtiden.

Flytten innebär att alla sidor kopplade till Möckelnföreningarna, Bofors station, Lisa och Uppdragsförmedlingen kommer ligga nere under tiden flytten sker.

Datumen flytten sker är 24-26 juni 2019.

Har du frågor om detta, bara hör av dig till vår webbsupport Tel:070 380 02 12 eller e-post: daniel.sanell@mockelnforeningarna.net