Datum och tid: tisdag 20:e april 18.00

Plats: Digitalt möte via Teams – länk skickas ut via e-post.

Information om digitalt möte:

  • Du behöver ha dator med internetuppkoppling eller smartphone med nedladdad app.
  • Din dator behöver ha högtalare eller möjlighet att koppla in hörlurar.
  • Ni kan sitta flera vid samma dator.
  • För att få ordet vid mötet finns en handuppräckningsfunktion samt chat.
  • Vi röstning kommer omvänd acklamation att användas, dvs för att instämma i framlagt förslag behöver du inte göra något. Om du har frågor eller motsäger dig framlagt förslag kan du slå på ditt ljud/skriva i chat.

Anmälan senast 9:e april. Detta för att vi ska hinna skicka ut dokument via post. Anmälan senare är möjlig men då är samtliga dokument endast tillgängliga digitalt via www.mockelnforeningarna.se  Anmäl hur många personer ni deltar med från er organisation samt till vilka e-postadresser länk till mötet ska skickas.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 30:e mars.

Motioner skickas till:

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på Möckelnföreningarnas portal www.mockelnforeningarna.se/dokument från och med två veckor innan årsmötet.

Skicka anmälan till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Frågor? Kontakta oss på ovanstående e-post eller via telefon 070-380 07 15

Väl mött!

Möckelnföreningarnas styrelse